تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - راه اندازی وب سایت جدیدی توسط شركت Esri برای كاربران GIS
یکشنبه 7 شهریور 1389

راه اندازی وب سایت جدیدی توسط شركت Esri برای كاربران GIS

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :GIS ،

وب سایت جدیدی با هدف به اشتراك گذاری دانش و اطلاعات برای جامعه GIS راه اندازی شده است.Wiki.GIS.com ، یك دانشنامه GIS محور است كه به عنوان منبعی از مفاهیم واقعی و مناسب در خصوص سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شده است.

علاقمندان به GIS  می توانند با ایجاد یك كد كاربری ، شروع به اشتراك گذاری اطلاعات و همكاری با جامعه  مرتبط باسیستم اطلاعات جغرافیایی جهت بسط اطلاعات موجود در wiki ، اقدام نمایند.

موضوعاتی كه توسط وب سایت مذكور پوشش داده می شود ، مواردی چون نرم افزار  ArcGIS ، كارتوگرافی، ریاضیات، نقشه برداری، سنجش از دور و ...، همچنین زندگی نامه هایی از شخصیت های مشهور در موضوعات مرتبط را در بر می گیرد.

بوجود آورندگان این وب سایت امیدوارند مدرسین و مروجین GIS از این سایت، برای درگیر نمودن دانش آموزان در نوشتن مفاهیمی در مورد سیستم اطلاعات مكانی و همكاری برای بسط و توسعه بر روی صفحات و مفاهیم جاری آن ، استفاده كنند.كمپانیEsri  این سایت را به عنوان منبعی كه جامعه GIS را در روند جاری ایجاد و مشاركت در مقالاتی با موضوعات و مفاهیم GIS درگیر خواهد نمود ، راه اندازی كرده است .

یك تیم ازطرف كمپانی ، مسئول پشتیبانی از سایت برای نگهداری و بروزرسانی می باشند كه هم اكنون به ایجاد یك بانك نقشه با قابلیت نمایش برای همه كاربران در سایت  متمركز می باشند .  در این خصوص هر هفته یك نقشه جدید به طور ویژه در سایت نمایش داده خواهد شد.


شهرداری تهران