تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - پیش بینی طوفان های شن با استفاده از داده های ماهواره ای
یکشنبه 7 شهریور 1389

پیش بینی طوفان های شن با استفاده از داده های ماهواره ای

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :RS ،

محققان دانشگاه پیتسبرگ در آمریكا به روش جدیدی برای پیش بینی گرد و غبار و طوفان شن با استفاده از تصاویر ماهواره ای مادون قرمز دست یافتند. این گروه محقق توانسته اند زمان طوفان های شن ویرانگر در شرایطی كه احتمال وقوع آنها وجود دارد را تعیین كنند. آنها از روش نوینشان برای پیش بینی دقیق یك طوفان خاك بزرگ در سال 2008 در نیو مكزیكو دو روز قبل، همانطور كه در نشریه Geography Research Earth Surface گزارش شده است بهره جستند.

تصاویر حرارتی و قابل مشاهده از منطقه White Sands Dune Field  نیومكزیكو كه از ماهواره ( Eatth-orbiting ASTER(Advanced Spaceborn Thermal Emission and Reflectance Radiometer ناسا دریافت شده به عنوان یك مشخصه قابل قبول، حاكی از آن است هنگامی كه سطح رطوبت خاك كم شود نتیجه آن وقوع طوفانی ازگرد و غبار است.

برنامه پژوهشگران برای ایجاد روند پیش بینی، رصد نواحی خشك و نیمه خشك با مشخصات متفاوت خاك و گسترش روشی برای تخمین تراكم و تركیب خاك بوده است.

تیم محققان می گویند این رویكرد می تواند در سیستم جهانی برای نظارت در مناطق مستعد طوفان گرد و غبار و ردیابی خشكسالی در مناطق در معرض خطر بیابان بسط پیدا كند.

علاقه مندان می توانند جهت دریافت مقاله به لینك http://www.news.pitt.edu/news/pitt-researchers-predict-dust-storms مراجعه نمایند.


شهرداری تهران