تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - مزایای SDI
یکشنبه 7 شهریور 1389

مزایای SDI

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :SDI ،


تسهیل در تبادل ، ادغام و بكارگیری اطلاعات مكانی.

ایجاد فرصت های شغلی جدید.

تسهیل در توسعه بازار اطلاعات و صنعت.

ارائه خدمات نوین و بهینه به كاربران با استفاده از فناوری اطلاعات.


افزایش امنیت اجتماعی با به كارگیری اطلاعات مكانی در مدیریت بحران.

ارائه خدمات بهینه به كاربران با بهره گیری از اطلاعات مكانی و بهره گیری بیشتر از بسترهای توانمندسازی.

افزایش منافع اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی حاصل ازسرمایه گذاریهای انجام شده بر روی داده های مكانی موجود توسط سازمانهای مختلف.