تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - اجزای SDI
یکشنبه 7 شهریور 1389

اجزای SDI

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :SDI ،

اجزای SDI شامل داده ها و اطلاعات پایه ، نیروی انسانی ( تولید كننده ها واستفاده كننده ها) ، قوانین و سیاستهای دسترسی به اطلاعات ، استاندارد های فنی و روشهای مختلف دسترسی بوده كه هریك از اجزاء ، بسته به شرایط و امكانات موجود یك جامعه طراحی و ساخته می شوند.
SDI
دارای ماهیتی پویا بوده ، به نحوی كه قابلیت انطباق با فناوری جدید و تطبیق با شرایط مختلف و متغیر در یك جامعه را مهیا می سازد.


شهرداری تهران