تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - سلسله مراتب توسعه SDI
یکشنبه 7 شهریور 1389

سلسله مراتب توسعه SDI

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :SDI ،

محیطSDI دارای خاصیت سلسله مراتبی (Hierarchy ) بوده به این مفهوم كه ارتباطی میان سطوح مختلف یك جامعه ( محلی ،شهری ،استانی و ملی) جهت تبادل اطلاعات و سرویسها در محیطهای مختلف ،فراهم می شود . در این سلسله مراتب هرچه از پایین هرم به سمت بالای آن حركت می نماییم ،جزئیات مرتبط با داده ها و اطلاعات كاهش می یابد .
این ساختار سلسله مراتبی در شكل بالا نمایش داده شده است.


شهرداری تهران