تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - مطالعات موردی بر روی كلانشهرها
یکشنبه 7 شهریور 1389

مطالعات موردی بر روی كلانشهرها

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :فایل های PDF ،GIS ،

دانلود

چکیده:
این مقاله به دنبال گزارش انتشار یافته توسط 3 انجمن FIG با عنوان "شهرنشینی سریع و كلانشهرها: نیاز به مدیریت اطلاعات مكانی" تهیه گردیده و نتایج پرسشنامه و مصاحبه های انجام شده با مدیران ارشد در هفت كلانشهر مورد مطالعه برای گزارش مذكور را در بر دارد. این مطالعه تعدادی از حقایق جالب در ارتباط با اینكه چگونه مدیران شهری از اطلاعات مكانی در جهت رفع مشكلات واقعی بزرگترین شهرهای دنیا استفاده می نمایند را ارائه نموده است.

نویسنده:
Paul KELLY

شهرداری تهران