تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - توانمندسازی دولت و جامعه با اطلاعات مكانی از منظر جهانی
یکشنبه 7 شهریور 1389

توانمندسازی دولت و جامعه با اطلاعات مكانی از منظر جهانی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :فایل های PDF ،GIS ،

دانلود

چکیده:
هدف این مقاله بررسی مفاهیم و پیشرفت های اخیر جهانی در زمینه توانمندسازی دولت و جامعه با اطلاعات مكانی و همچنین مرور چالش ها و مسایل متعدد با باز- مهندسی طراحی اخیر SDI بعنوان پلت فرم توانمندسازی برای پشتیبانی از چشم انداز جدید توانمندسازی دولت و جامعه با اطلاعات مكانی است. این مقاله بخش گسترده ای از فعالیت ها و فرآیندهایی كه می بایستی در تمامی سطوح جامعه به منظور تسهیل سازی طراحی و توسعه پلت فرم توانمندسازی انجام گردد را تشریح نموده است.

نویسنده: Abbas Rajabifard


شهرداری تهران