تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - اتوماسیون بهنگام رسانی متادیتای مكانی: رویكردی جدید
یکشنبه 7 شهریور 1389

اتوماسیون بهنگام رسانی متادیتای مكانی: رویكردی جدید

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :فایل های PDF ،GIS ،

دانلود

چکیده:
هدف اصلی از تدوین این مقاله ایجاد درك مشتركی از مفهوم اتوماسیون داده ها، بررسی نقش شركت PSMA استرالیا در مدیریت داده ها و تاثیرات آن بر فعالیت های تجاری، مرور چگونگی مدیریت داده ها توسط صنعت اطلاعات مكانی بین المللی و تاثیرات اتوماسیون داده ها بر توسعه فعالیت های تجاری مرتبط با آنها می باشد.

نویسندگان:
Abbas Rajabifard
Hamed OLfat
Mohsen Kalantari


شهرداری تهران