تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - مدیریت زمین برای توسعه پایدار
یکشنبه 7 شهریور 1389

مدیریت زمین برای توسعه پایدار

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :فایل های PDF ،GIS ،

دانلود

این مقاله به دنبال چاپ كتاب "مدیریت زمین برای توسعه پایدار" توسط نویسندگان مقاله حاضر انتشار یافته و به بررسی فلسفه نویسندگان كتاب در حین تدوین مفاهیم مدیریت زمین برای توسعه پایدار پرداخته است.

نویسندگان:
lan WILLIAMSON
Stig ENEMARK
Hude WALLACE
Abbas RAJABIFARD


شهرداری تهران