تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - شهرنشینی سریع و كلانشهرها: نیاز به مدیریت اطلاعات مكانی
یکشنبه 7 شهریور 1389

شهرنشینی سریع و كلانشهرها: نیاز به مدیریت اطلاعات مكانی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :فایل های PDF ،SDI ،

دانلود

چکیده:
كمیسیون 3 انجمن جهانی FIG (كمیسیون 3 انجمن جهانی FIG (مدیریت اطلاعات مكانی)، یك مطالعه تحقیقاتی در ارتباط با پیشرفت های استفاده از اطلاعات و فناوری های مكانی در پشتیبانی از مدیریت هشت شهر از بزرگترین شهرهای جهان به انجام رسانیده است. این تحقیق مشتمل بر موارد زیر می باشد:
-مدیریت اطلاعات مكانی مرتبط با زمین، املاك و داده های دریایی
- زیرساختار اطلاعات مكانی (SDI)، شامل سیاستگذاری، چارچوب های فنی و سازمانی
- مدیریت و انتقال دانش و تجربیات در استفاده از اطلاعات مكانی
- تاثیرات بر ساختار سازمانی، مدل های تجاری و همكاری های بخش های دولتی و خصوصی
- مدیریت اطلاعات مكانی در حمایت از حكومت مناسب شهری

نویسندگان:
Prof Dr Yerach DOYTSHER
Prof Dr Hartmut Muller
Dr Chryssy A POTSION
Paul KELLY
Robin McLAREN


شهرداری تهران