تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - نقشه برداری مسطح
سه شنبه 2 شهریور 1389

نقشه برداری مسطح

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :نقشه برداری ،

در نقشه برداری از مناطق کوچک اثر کرویت زمین تقریباً ناچیز است و می توان زمین را در منطقه کوچکی مسطح در نظر گرفت و به عبارت دیگر سطوح تراز که بر امتداد شاقول عمود هستند موازی هم بوده و در این صورت امتداد شاقول در نقاط مختلف موازی هم خواهند بود در صورتیکه حقیقتاً با فرض زمین کروی امتداد شاقول در نقاط مختلف موازی نبوده و از مرکز زمین می گذرند.

در مواقعی که زمین را مسطح فرض کنیم روش نقشه برداری مسطحه Plane Survey)) نامیده می شود این فرضیه مادامیکه سطح منطقه مورد نظر از چند صد کیلومتر مربع تجاوز نکند قابل قبول است.
نقشه برداری مسطح که بعد از این از آن بنام نقشه برداری یاد خواهیم کرد برای کارهای مهندسی، معماری، شهرسازی، باستانشناسی، کارهای ثبت و املاکی، تجاری و اکتشافی مورد استفاده است و تنها در زمینه کارهای مهندسی و معماری همیشه مورد استفاده مهندسین و معماران به منظور بررسی طرح،اجرا و نظارت مورد استفاده است.

نقشه برداری در خدمت مهندسین معمار و شهرساز شامل مراحل زیر است:
- برداشت نقشه کلی به منظور مطالعات اولیه
- برداشت نقشه دقیق برای تهیه طرح و اجرا
- پیاده کردن طرح و پروژه
- کنترل پروژه ضمن اجرا
- کنترل نهایی و تحویل کار
در خدمت باستانشناسی نقشه برداری شامل برداشت پلان ساختمانها و آثار قدیمی و همچنین تهیه نقشه جزئیات از نماها، تقاطع ، رلیف ها است که در بیشتر مواقع برای تجدید بناهای از بین رفته و Restauration بکار می رود.


پایگاه ملی داده های علوم زمین