تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - مساحی Geodetic Surveying
سه شنبه 2 شهریور 1389

مساحی Geodetic Surveying

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :نقشه برداری ،

مساحی یا نقشه برداری ژئودزی معمولاً به طریقه یا روشی اطلاق می شود که برای تهیه نقشه های دقیق از یک منطقه بسیار وسیع نظیر یک کشور یا یک استان به کار می رود و در حقیقت این نوع نقشه برداری یک جنبه ملی دارد. همچنین برای تعیین فرم و شکل زمین و علوم مربوطه به آن مورد استفاده است.

در این نوع نقشه برداری زمین مسطح فرض نشده بلکه انحناء آن در نظر گرفته می شود به همین جهت محاسبات روی سطح بیضوی شکلی که به جای شکل زمین انتخاب می گردد انجام می گیرد.

معمولاً تهیه نقشه شامل دو مرحله کلی است:
   1-عملیات زمینی
   2-کارهای دفتری

عملیات زمینی شامل مراحل زیر است:
   1-شناسایی مقدماتی منطقه عملیات
   2-انجام اندازه گیریهای لازم برای تعیین طولها – زوایا و غیره
   3-ثبت اندازه گیریها در دفاتر و فرم های مخصوص

کارهای دفتری شامل مراحل زیر است:
   1-محاسبات مقدماتی برای آنکه بتوان اندازه گیری های انجام شده روی نقشه برده شوند.
   2-بردن اندازه ها روی نقشه (ترسیم)
   3-پاکنویس نمودن و کنترل نقشه
   4-انجام محاسبات سطح – حجم و غیره در صورت لزوم (مثل محاسبات سطح زمین یا حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی)