تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - ابزارهای کاربردی در نقشه برداری
سه شنبه 2 شهریور 1389

ابزارهای کاربردی در نقشه برداری

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :نقشه برداری ،

وسایلی که در نقشه برداری و تهیه نقشه به کار می رود به طور کلی در 2 نوع طبقه بندی می شوند:

الف: وسایلی که در عملیات زمینی به منظور انجام کار از آنها استفاده می شود که عبارتند از:
- وسایل مربوط به مشخص کردن نقاط در زمین
- وسایل مربوط به تعیین امتدادها
- وسایل مربوط به اندازه گیری طول و مسافت
- وسایل مربوط به اندازه گیری شیب و زوایا
- وسایل مربوط تعیین اختلاف ارتفاع

ب: وسایلی که در دفتر کار از آنها به منظور انجام محاسبات و ترسیم نقشه استفاده می گردد که معمولاً همان وسایل نقشه کشی و ترسیم هستند