تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - اندازه گیری مسافت بحالت تعلیق
سه شنبه 2 شهریور 1389

اندازه گیری مسافت بحالت تعلیق

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :نقشه برداری ،

در اندازه گیریهای دقیقتر و مخصوصاً موقعی که از طول اندازه گیری شده به عنوان خط مبنا استفاده می شود و یا موقعی که پیمایش دقیقی اجرا می شود فواصل را با متر به حالت تعلیق اندازه می گیرند.

در اندازه گیریهای دقیقتر و مخصوصاً موقعی که از طول اندازه گیری شده به عنوان خط مبنا استفاده می شود و یا موقعی که پیمایش دقیقی اجرا می شود فواصل را با متر به حالت تعلیق اندازه می گیرند. در این حالت ابتدا مسافت مورد اندازه گیری میخ کوبی می شود میخها به فواصلی هستند که بتوان آنها را با نوار مورد نظر اندازه گیری کرد.
می شوند.
اختلاف ارتفاع هر میخ نسبت به میخ قبلی و بعدی به وسیله عمل ترازیابی تعیین می شود. تا بتوان بعداً با استفاده از این اختلاف ارتفاع طول افقی بین دو میخ را حساب کرد.
نوار فلزی که به کار می رود از یک طرف به کشش سنج مربوط می گردد تا بتوان در مواقع اندازه گیری کشش لازم را ایجاد کرد.
درجه حرارت روبان فلزی به وسیله میزان الحراه ای که روی روبان نصب می شود اندازه گیری می گردد.