تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - اهم خطاهای مختلف در اندازه گیری مسافت با نوار فلزی
سه شنبه 2 شهریور 1389

اهم خطاهای مختلف در اندازه گیری مسافت با نوار فلزی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :نقشه برداری ،

1- خطای مربوط به طول حقیقی نوار فلزی (خطای کالیبراسیون)
2- خطای مربوط به امتدادگزاری
3- خطای افقی نبودن نوار فلزی در موقعی که فواصل افقی اندازه گیری می شود.
4- خطای کمانی شدن نوار
5- خطای تطبیق ابتدا و انتهای متر با خط نشانه
6- خطای مربوط به تغییر درجه حرارت
7- خطای مربوط به کشش وقتی که از کشش سنج استفاده می شود.