تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - رسم پروفیل
سه شنبه 2 شهریور 1389

رسم پروفیل

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :نقشه برداری ،

رای رسم پروفیل از فرم مخصوصی استفاده می شود این فرم مخصوص کاغذی است میلیمتری به عرض معینی که معمولاً 30 سانتیمتر در نظر گرفته می شود و در زیر آن جدولی تهیه شده که اطلاعات زیر در آن درج می شود.
شماره میخها، فواصل میخها از هم، فواصل میخها از مبدأ، ارتفاع نقاط .
سپس روی خط افقی مبدأ که ارتفاع آن را حدود ارتفاع نقطه شروع پروفیل اختیار می کنند فواصل افقی میخها را بر حسب مقیاس طولی برده و روی قائم این نقاط ارتفاع نقاط را بر حسب مقیاس ارتفاع نقل می کنند.
مقیاس ارتفاعی در نیمرخ های طولی معمولاً 10 برابر مقیاس افقی اختیار می شود یعنی اگر مقیاس افقی برابر 2000/1 اختیار شود مقیاس ارتفاعی200/1 خواهد بود. انتخاب این مقیاس برای آن است که وضع شیب و فرم زمین را بهتر بررسی نمایند.


پایگاه ملی داده های علوم زمین