تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - برداشت عوارض نسبت به امتداد
سه شنبه 2 شهریور 1389

برداشت عوارض نسبت به امتداد

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :نقشه برداری ،

برداشت عوارض را نسبت به امتداد معلوم ممکن است به کمک اخراج عمود و اندازه گیری طول عمودها و مشخص کردن پایه آنها انجام داد که این طریقه را Offset می گویند یعنی نقاط a و b و c را با اندازه گیری عمودهای bb, aa و cc و طولهای Aa و Ac می توان روی نقشه مشخص کرد.
ممکن است نقاط b و c را به کمک دو اندازه گیری bA و bB و aA و aB مشخص نمود. انتخاب یکی از روشهای فوق بستگی به وضع منطقه و قضاوت نقشه بردار که خود تابعی از ورزیدگی و تجربه آن است خواهد داشت. چنانچه بخواهیم یک خط نا منظم را نسبت به خط مستقیم برداشت کنیم در این صورت باید تعداد کافی از خط نامنظم را برداشت کرد.


پایگاه ملی داده های علوم زمین