تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - نقشه برداری با تئودولیت و تاکئومتری
سه شنبه 2 شهریور 1389

نقشه برداری با تئودولیت و تاکئومتری

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :نقشه برداری ،


تعیین زاویه با تئودولیت، سر زمین

اندازه گیری زوایا با تئودولیت:
در اندازه گیری زاویه به وسیله تئودولیت باید ابتدا تئودولیت را روی سه پایه و در رأس زاویه مورد اندازه گیری مستقر نمود (و در ایستگاه قرار داد) به طوریکه اولاً محور اصلی آن قائم بوده و از نقطه O نیز بگذرد. پس از تنظیم دوربین تئودولیت با نشانه روی به دو نقطه A و M که به وسیله ژالن یا پرچم از دور قابل رویت شده اندزاویه بین دو سطح قائم که اولی مار بر نقطه A و محور تئودولیت و دومی مار بر نقطه M و محور تئودولیت باشد اندازه می گیرند.


روش تعیین زاویه با تئودولیت

باید توجه داشت که تئودولیت همیشه تصاویر زوایای صفحه مدرج خود را که صفحه افقی می باشد (موقعیکه محور اصلی تئودولیت قائم شده است) اندازه می گیرد ولذا همیشه زاویه فرجه دو صفحه اندازه گیری می شود. چون اندازه گیری زاویه در نقشه برداری با تئودولیت نقش اساسی را دارد.


پایگاه ملی داده های علوم زمین