تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - اهمیت کارتوگرافی
یکشنبه 31 مرداد 1389

اهمیت کارتوگرافی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :کارتوگرافی ،

- کارتوگرافی مرز بین رسم و نقشه را ترسیم میکند.
- کارتوگرافی می‌تواند در تجزیه مسائل به كار رود.
- کارتوگرافی درک بهتر پدیده ها یا حالات را ممكن می‌سازد.
- کارتوگرافی مفاهیم لازم برای اکتشاف را فراهم می‌آورد.
- کارتوگرافی مفاهیم مورد نیاز اندازه گیری و نظارت را فراهم می آورد.
- کارتوگرافی در تصمیم گیری شرکت دارد.

تحول در کارتوگرافی:
- تکنولوژی، کارتوگرافی را به جلو سوق می‌دهد.
- اینترنت، توزیع محصولات کارتوگرافی را افزایش داده است.
- غیر کارتوگراف‌ها، استفاده کنندگان اصلی محصولات کارتوگرافی هستند.
- عموم جامعه متقاضی محصولات عمومی کارتوگرافی می‌باشند.
- کارتوگرافی موضوعی بسیار رشد یافته است.

چرا کارتوگراف‌ها طی زمان آهسته تغییر می کنند؟
- روند تکنولوژی، از قابلیت درک آن پیش افتاده است.
- مولفه‌های نقشه با ارکان زیادی تغییر می‌کنند.
- داده‌های حاصل از نتایج بدست آمده، هشدار می‌دهند که ارزش کارتوگرافی در آینده کم خواهد شد.
- کاربران زیادی از محصولات کارتوگرافی سنتی پیروی نمی‌کنند.
- عموم مردم به کارتوگرافی ارزش نمی‌نهند.

آینده کارتوگرافی:
- توسعه اخلاق کاری، که مشوق دقت کارتوگرافی در مواجه با تنوع و افزایش تقاضای عمومی باشد.
- تحت کنترل درآوردن عناصر بصری برای استفاده در تکنولوژی جدید. همچنین، همکاری در تحقیقات، کاربردها و آموزش در زمینه کارتوگرافی.
- ایجاد زمینه‌های بیشتر برای استفاده از کارتوگرافی.


پایگاه ملی داده های علوم زمین