تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - داده هایی که در سیستم اطلاعات جغرافیایی می توانند وارد شوند
یکشنبه 31 مرداد 1389

داده هایی که در سیستم اطلاعات جغرافیایی می توانند وارد شوند

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :GIS ،

 

 1)داده های مکانی:
که موقعیت جغرافیایی عوارض را نشان می دهند ( مانند نقاط یا خطوطی که عوارض جغرافیایی مانند خیابان، دریاچه و غیره را نشان می دهند).

2)داده های توصیفی غیر مکانی:
که به توصیف خصوصیات عوارض می پردازند،مثل شوری آب یک دریاچه و یا اطلاعاتی مانند اسم یک خیابان.
ورود داده ها به یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می تواند به اشکال، ثبت توسط صفحه کلید، هندسه مختصات، رقومی کردن دستی، اسکن کردن و وارد کردن فایل های رقومی موجود، صورت گیرد.
پایگاه ملی داده های علوم زمین